Автор конспекта:
Автор(ы): — Шәйхетдинова Гөлчәчәк Рәмдис кызы

Регион: — Республика Татарстан

Характеристики урока (занятия) Уровень образования: — высшее профессиональное образование

Целевая аудитория: — Учащийся (студент)
Целевая аудитория: — Учитель (преподаватель)

Класс(ы): — 10 класс
Класс(ы): — 11 класс

Предмет(ы): — Родной язык

Цель урока: —

. 10-11 нче сыйныфларда татар теленнән белем бирүнең максатлары

1.Телне тулы бер система буларак күзаллау.

2.Татар халкының этник төркемнәре һәм диалектлары, төрки телләр, татар теле, татар язуы, татар халкының рухи, әхлакый, мәдәни мирасы турында мәгълүмат бирү.

3.Татар телен иҗтимагый күренеш буларак аңлау, тел нормаларын саклап, тормышның төрле ситуацияләренә бәйле рәвештә тел чараларын дөрес кулланып, үзара аралаша һәм аңлаша белү.

4.Тел берәмлекләрен танып, аларны тикшерә, чагыштыра алу һәм аралашуда урынлы куллану күнекмәләрен камилләштерү.

5.Текст һәм башка мәгълүмати чаралар белән эшләү, аннан кирәкле мәгълүматны ала белү һәм аны тиешенчә үзгәртә алу күнекмәләрен үстерү.

6.Укучыларның орфографик һәм пунктуацион грамоталылыгын камилләштерү.

Учащихся в классе (аудитории): — 10

Используемые учебники и учебные пособия: —

Дәреслек:

Зәкиев М.З., Максимов Н.В. Татар теле: татар урта гомуми белем бирү мәктәпләренең 10-11 нче сыйныфлары өчен дәреслек. – Казан: “Мәгариф”, 2008. ,Сафиуллина Ф.С., Зәкиев М.З.–Хәзерге татар әдәби теле.-Казан: Мәгариф,2006.

Сафиуллина Ф.С.–Хәзерге татар әдәби теле:Күнегүләр:Югары һәм урта уку йортлары өчен -Казан: Мәгариф, 2002;

Программа: Казан, “Мәгариф”, 2010. Татар урта мәктәпләре өчен татар теленнән программма

Кулланылган материал:

Абдрәхимова Я.Х. Татар теленнән бәйләнешле сөйләм үстерү дәресләре. 8-11 сыйныфлар. – Казан: “Мәгариф”, 2005.

Бердәм руспублика имтиханына әзерләнәбез. Татар теле. – Казан: РИЦ “Школа”, 2007.

Галиуллина Г.Р. Татар теле. Лексикология. — Казан: “Мәгариф”, 2007.

Диктантлар җыентыгы: Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 5-11 нче с-флары өчен: Укытучылар өчен кулланма/З.Н.Хабибуллина, Г.Ш.Нәбиуллина.-Казан: Мәгариф,2006

Максимов Н.В. Татар теленнән тестлар: Уку-укыту ярдәмлеге. – Казан: “Мәгариф”, 2008

Максимов Н.В. Бердәм Республика имтиханы. Татар теленнән зачёт үткәрү өчен биремнәр. — Казан, 2007.

Нәбиуллина Г.Ә., Гади җөмлә синтаксисы. Теория, күнегүләр, тестлар, методик күрсәтмәләр— Казан, 2009. — 119 б. ; Нәбиуллина Г.Ә.,

Кушма җөмлә синтаксисы: теоретик мәгълүматлар, күнегүләр, контроль эшләр, тестлар. Методик кулланма. — Казан: КГУ, 2006. — 91б

Сафиуллина Ф.С., Ибраһимов С.М. Синтаксистан күнегүләр җыентыгы. — Казан: 1982

Харисова Ч.М. Татар теле. Теория, күнегүләр, тестлар. – Казан: “Мәгариф”, 2006.

Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы: Татар урта гомуми белем бирү мәкт. 5-11 с-флары өчен Укытучылар өчен кулланма/Н.В.Максимов, С.М.Трофимова, М.З.Хамидуллина.-Казан:Мәгариф,2005

Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы. 5-11 класслар — Казан: “Мәгариф”, 1998.

5-11 нче сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы. — Казан: “Мәгариф”, 2001.

Хисамова Ф.М. Татар теле морфологиясе. — Казан: “Мәгариф”, 2006.

Мәктәптә татар телен укыту методикасы. – Казан: Мәгариф, 2004.

Шәмсетдинова Р.Р. Татар теле: Күнегүләр. Анализ үрнәкләре. Тестлар. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2005.

Шакирҗанова Ә.Б.Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы. Казан: РИЦ “Школа”, 2008.

http://gzalilova.narod.ru/tattele.html

http://gimnazia-menz.edusite.ru/DswMedia/programma11klass.docx

Краткое описание: — № Төп темалар 105 Белем һәм күнекмәләр 1 Үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. 4 Телнең үсеше, яшәеше. Милли азчылыкны ассимиляцияләү, саклау һәм үстерү сәясәте. 2 Татар милли әдәби теленең язма тамырлары 5 Борынгы төрки әдәби тел, иске төрки әдәби тел, иске татар әдәби теле 3 Татар халкы кулланган язу төрләре 9 Гарәп, латин, кириллицага нигезләнгән язу 4 Татар әдәби теленең фонетик, орфоэпик,орфографик,грамма тик,стилистик,пунктуацион нормалары 12 Сөйләм авазлары турында төшенчә. Фонетиканың өйрәнү объекты. Сөйләм авазларын акустик яктан өйрәнү. Сөйләм авазларын биологик аспекттан чыгып өйрәнү. Сөйләм аппараты. Аваз артикуляциясе. , Авазларны төркемләү. Сузык һәм тартык авазлар. Сузыкларны төркемләү. Тартыкларны төркемләү. Сөйләмнең фонетик кисәкләргә бүленеше. Иҗек. Басым. Интонация. Сөйләм агышында аваз үзгәрешләре. Авазларның позицион үзгәрешләре. Авазларның комбинатор үзгәрешләре. Авазларның чиратлашуы. Аваз һәм хәреф. Транскрипция турында төшенчә. Орфография. _ Орфоэпия. 5 Морфемика Морфонология Сүз ясалышы Сүз төзелеше. 6 Морфемика Морфонология Сүз ясалышы Сүз төзелеше. 6 Морфология 13 Мөстәкыйль, ярдәмлек һәм модаль сүз төркемнәренең татарча әдәби сөйләм оештырудагы роле. Грамматик категория, грамматик мәгънә һәм грамматик формалар. Грамматик мәгънәләрне белдерүче чаралар. Сүзләрне төркемләү принциплары. Мөстәкыйль сүз төркемнәре. Бәйләгеч сүз төркемнәре. Модаль сүз төркемнәре. 7 Лексикология 6 Лексикологиянең тармаклары..Сүз турында төшенчә. Сүз һәм предмет. Сүз һәм төшенчә. Сүзнең лексик мәгънәсе. Күчерелмә мәгънә. Омонимнар.Синонимнар.Антонимнар. Терминнар һәм терминологи Телнең сүзлек составы турыңда төшенчә. Телнең сүзлек оставындаүзгәрешләр. Искергән сүзләр. Яңа сүзләрнең барлыкка килүе. Алынмалар. Интернациональ сүзләр. Фразеология. Фразеологизмнар турында төшенчә. Фразеологизмнарны төркемләү.Этимология.. Лексикография. Сүзлекләрнең төрләре. 8 Гади һәм кушма җөмлә синтаксисы 4 Мәктәп прграммасы күләмендә тулы грамматик анализ ясый белү( сүз төзелеше, ясалышы ягыннан, фонетик , морфологик, синтаксик, лексик пунктацион анализ бирә белү.) 9 Татар теленең сүзлек составы. 10 10 Тестлар ярдәмендә татар теленнән(С өлеше буенча) белем сыйфатларын тикшерү 5 Тестлар ярдәмендә татар теленнән (А,В өлешләре буенча) белем сыйфатын тикшерү 5 11 Эш кәгазьләре 4 Хат , белешмә, мәкалә, расписка, акт, гариза һәм беркетмәләрне мөст. рәвештә яза алу. 12 Диктант 4(2) 13 Бәйләнешле сөйләм үстерү ( изложение һәм сочинение) 7(1)+7(1)=14 14 Язма эшләрдәге типик хаталар өстендә эш. 4

Файлы: Элифба.ppt
Размер файла: 2661376 байт.

( план – конспект урока 1 класс 5 класс. 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс Английский язык Литературное чтение Математика Музыка ОБЖ Окружающий мир Оренбургская область Физика ЦОР алгебра биология викторина внеклассное мероприятие география геометрия здоровье игра информатика история классный час конкурс конспект урока краеведение кроссворд литература начальная школа обществознание презентация программа проект рабочая программа русский язык тест технология урок химия экология